Handelsbetingelser

1. GENERELT
1.1
Disse generelle betingelser (”Betingelserne”) er gældende, når du som forbruger (”Du”) foretager en bestilling via www.Hanne Galschiøt.dk og dertil hørende websider (”Webstedet”).
Aftale indgås mellem dig og Hanne Galschiøt. Udførlige kontaktoplysninger og øvrige informationer om Hanne Galschiøt fremgår af Webstedet. Betingelserne finder kun anvendelse for dig, som er konsument, og som bestiller via Webstedet.

1.2
For at kunne bestille på Webstedet skal Du være fyldt 18 år.
Hanne Galschiøt accepterer i henhold til dansk lov ikke kreditkøb i forhold til personer under 18 år.
Hanne Galschiøt forbeholder sig retten til i enkeltstående tilfælde at afvise eller ændre din bestilling (hvis Du eksempelvis har angivet forkerte personoplysninger eller har betalingsanmærkninger).

1.3
Hanne Galschiøt tager forbehold for udsolgte varer samt eventuelle billed- og skrivefejl på Webstedet, eksempelvis fejl i produktbeskrivelse eller teknisk specifikation, forkerte priser samt prisjusteringer (herunder ændrede priser fra leverandører eller valutaændringer) eller forkerte oplysninger vedrørende lagerstatus.
Hanne Galschiøt har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl og at ændre eller opdatere informationerne når som helst.
Hvis en forkert pris er angivet for en vare, som Du har bestilt, giver Hanne Galschiøt dig naturligvis meddelelse om dette og afventer din accept af den korrigerede pris, inden Hanne Galschiøt fortsætter med bestillingen.
Alle billedinformationer på Webstedet skal udelukkende ses som illustrationer. Sådanne illustrationer kan ikke garantere varens nøjagtige udseende. Hanne Galschiøt er ikke ansvarlig for informationer på Webstedet, som kommer fra en tredjepart.

1.4
Webstedet samt alt indhold på dette ejes af Hanne Galschiøt.
Informationerne er beskyttet gennem blandt andet immaterialretlige og markedsretlige love.
Dette indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout samt informationer om varer, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden skriftlig godkendelse fra Hanne Galschiøt.

2. AFTALE OG BESTILLING
2.1
For at kunne foretage et køb via Webstedet skal Du acceptere Betingelserne.
Ved at acceptere Betingelserne forpligter Du dig til at følge Betingelserne i deres helhed samt godkender, at Du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og cookier i henhold til Hanne Galschiøts Privatlivspolitik.

2.2
En aftale om køb indgås først, når Hanne Galschiøt har bekræftet din bestilling, og Du har modtaget en ordrebekræftelse fra Hanne Galschiøt via e-mail.
Hanne Galschiøt opfordrer dig til at gemme denne ordrebekræftelse for eventuelle kontakter til Hanne Galschiøts kundetjeneste.
Du kan tilbagekalde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den er bekræftet af Hanne Galschiøt.
Hvis bestillingen tilbagekaldes, vil Hanne Galschiøt tilbagebetale alle eventuelle betalinger, som Du eller dine betalings- eller kreditkortselskaber har foretaget i forbindelse med bestillingen, hvis pakken er sendt og returneres vil porto blive fratrukket.

3. KUNDEOPLYSNINGER M.M.
3.1
Når Du registrerer din brugerkonto og/eller skal gennemføre en bestilling, vil du blive anmodet om at angive visse personoplysninger. Du bekræfter, at de oplysninger, du angiver, er korrekte og fuldstændige samt har ansvaret for forkerte oplysninger.
Informationer om Hanne Galschiøts behandling af personoplysninger findes i Hanne Galschiøts Privatlivspolitik.

3.2
Du forpligter dig til at sikre, at ingen andre kan anvende dine indlogningsoplysninger.
Du må ikke afsløre brugernavn og kodeord over for nogen uvedkommende og skal sikre, at nedskrevne oplysninger om brugernavn og kodeord opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til informationerne.
Du skal omgående give meddelelse til Hanne Galschiøt, hvis der er mistanke om, at uvedkommende har fået adgang til dit kodeord.
Du er ansvarlig for alle køb, som foretages med dine indlogningsoplysninger, hvis en sådan meddelelse ikke gives.

3.3
Hvis Hanne Galschiøt har mistanke om, at Du misbruger din brugerkonto eller dine indlogningsoplysninger eller på anden vis krænker Betingelserne, har Hanne Galschiøt ret til at spærre dig.
Hanne Galschiøt har også ret til at tildele dig nye indlogningsoplysninger.

4. PRISER, GEBYRER OG BETALING
4.1
Ved bestilling via Webstedet gælder de priser, som angives på Webstedet. Priser angives i danske kroner og er inklusive moms.
Priserne inkluderer ikke betalings- og fragtgebyrer, som angives separat.

4.2
Du kan betale på de måder, som angives på Webstedet.
Hanne Galschiøt har ret til betaling allerede i forbindelse med bestillingen, hvis ikke fakturabetaling eller anden lignende betalingsmåde er valgt af dig og godkendt af Hanne Galschiøt.
Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Hanne Galschiøt eller dennes samarbejdspartnere foretage en kreditvurdering.
Du vil i så fald modtage underretning om dette. Hanne Galschiøt forbeholder sig retten til ikke altid at tilbyde alle betalingsmåder, alternativt ændre betalingsmåder, hvis den måde, Du har valgt, ikke fungerer i forbindelse med købet.
Bemærk, at eventuelle begrænsninger for betalingsalternativer angives på Webstedet.

5. KAMPAGNER OG TILBUD
Hanne Galschiøt kan fra tid til anden tilbyde kampagner på Webstedet, som kan have fordelagtigere betingelser end dem, som fremgår af disse Betingelser, f.eks. vedrørende betaling eller udvidet fortrydelsesret.
Disse fordelagtigere betingelser gælder, så længe kampagnen er aktiv og for de specifikke varer, som angives af Hanne Galschiøt i forbindelse med kampagnen.
Hanne Galschiøt forbeholder sig retten til når som helst at tilbagekalde sådanne kampagner. Ved afslutning eller tilbagekaldelse af en kampagne gælder disse Betingelser uden ændringer.
Tilbud på specifikke varer på Webstedet gælder i en begrænset tid, og så længe lager haves.

6. GAVEKORT
Gavekort, der sælges på Hanne Galschiøt, er gyldige i to (2) år fra udstedelsesdatoen og kan bruges i Hanne Galschiøts webshop.
Når gyldighedsperioden udløber, kan kortet ikke bruges som betaling, det kan ikke genaktiveres, og restværdien kan ikke refunderes.
Dit gavekort er et dokument med en økonomisk værdi, der skal opbevares sikkert, og kan ikke ombyttes til kontanter. Mistede eller stjålne kort erstattes ikke.

7. LEVERING OG TRANSPORT
7.1
Produkter på lager leveres normalt inden for det antal arbejdsdage, der er angivet på hjemmesiden.
Medmindre andet er aftalt (f.eks. i forbindelse med reservering af produkter, der ikke er på lager), vil leveringen ske senest 30 arbejdsdage efter, at Hanne Galschiøt har bekræftet ordren skriftligt gennem ordrebekræftelsen.
Hvis du ikke har modtaget ordren inden for den angivne leveringstid, skal du kontakte vores kundeservice senest 30 arbejdsdage efter, at ordren blev afgivet.

7.2
Den forventede leveringstid af varen fremgår af ordrebekræftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle vareside på Webstedet.
Hvis ikke andet særskilt aftales, og en levering tager mere end 30 arbejdsdage, og dette ikke beror på dig som kunde, har du ret til at hæve købet.

7.3
Hvis pakken skal indløses, skal Du gøre dette indenfor den tid, som angives i underretningen.
Pakken skal normalt hentes personligt med gyldig legitimation og ordrenummer.
Du får altid en underretning, som viser, hvor og hvornår pakken skal hentes.
Underretning kan ske via e-mail, almindelig post samt, hvis Du har oplyst dit mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS.
Hvis du ikke afhenter pakken og ikke informerer os om, at du ønsker at gøre brug af din lovfæstede fortrydelsesret, har Hanne Galschiøt ret til at opkræve et gebyr på 200 kroner.
Hvis du bestiller levering hjem til, så er det vigtigt at der er en til at tage imod din pakke.

8. FORTRYDELSESRET
8.1
Ved køb af varer på Webstedet gælder 14 dages fortrydelsesret. Dette indebærer, at Du har ret til at fortryde dit køb ved at meddele Hanne Galschiøt dette indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor Du eller din fuldmagtshaver har modtaget den bestilte vare (fortrydelsesfristen).
Fortrydelsesret, ombytningsret og åbent køb gælder ikke for personlige plakater, der tilpasses personligt, fordi de trykkes på bestilling.
Alle produkter skal returneres i samme stand som de blev leveret i. Hvis det er tydeligt, at produkterne har været i brug, er det muligt at fratrækker et beløb fra din refusion.

8.2
Hvis Du vil fortryde købet, skal du inden fortrydelsesfristens udløb sende en klar og tydelig meddelelse til Hanne Galschiøt på den måde, som angives her.
Du skal oplyse dit navn, din adresse og anden relevant information, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navnet på varen i meddelelsen.

8.3
Ved udnyttelse af fortrydelsesretten betaler Du returfragten og har ansvaret for varens stand, efter at Du har modtaget varen samt under returfragten.
Varen skal sendes retur indenfor 14 dage regnet fra den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten indsendtes til Hanne Galschiøt.
Varen skal sendes forsvarligt indpakket, i fin stand og i originalemballage. Returnering skal foretages til Hanne Galschiøt i henhold til de metoder og anvisninger, som angives på Webstedet; Du finder disse her.

8.4
Når Du fortryder dit køb, tilbagebetaler Hanne Galschiøt det beløb, som Du har betalt for varen, inklusive leveringsomkostninger.
Undtaget herfra er eventuelle ekstra leveringsomkostninger som følge af, at Du har valgt en anden leveringsmåde end den standardlevering, som Hanne Galschiøt tilbyder.
Ved returnering af en del af en ordre tilbagebetales leveringsomkostninger ikke. Af det beløb, som skal tilbagebetales, har Hanne Galschiøt ret til at fradrage en sum, som modsvarer varens værdiformindskelse i forhold til varens oprindelige værdi, hvis og i det omfang at værdiformindskelsen beror på, at Du har håndteret varen i større udstrækning, end det er nødvendigt for at fastsætte dens egenskaber eller funktion.

8.5
Hanne Galschiøt tilbagebetaler snarest beløbet, dog senest indenfor 14 dage fra og med den dato, hvor Hanne Galschiøt modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten.
Hanne Galschiøt kan dog vente med tilbagebetalingen, til Hanne Galschiøt har modtaget varen, eller Du har dokumenteret, at varen er sendt tilbage, eksempelvis gennem en indleveringskvittering.
Tilbagebetalingen sker til dig via det betalingsalternativ, som Du har valgt, forudsat at andet ikke er aftalt, eller at der er hindringer for en sådan tilbagebetaling.

9. GARANTI OG REKLAMATION
9.1
Visse af Hanne Galschiøts varer omfattes af garanti. Information om eventuel garantitid og særskilte garantivilkår for den enkelte vare findes på Webstedet eller i disse Betingelser.
Garanti for varer dækker kun oprindelige fabrikationsfejl og dermed ikke fejl, som opstår ved eller efter egen ændring af varens funktion og udseende, såsom ombygning, opgradering eller anden konfigurering af varen.
Din ordrebekræftelse gælder som garantibevis.

9.2
Reklamationsretten dækker varer, som er fejlbehæftede i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.
En kunde, som ønsker at gøre fejl i en bestilt vare gældende, skal kontakte Hanne Galschiøt snarest muligt, efter at fejlen er opdaget via de kontaktoplysninger, som angives på Webstedet.
Reklamationer, som foretages indenfor to måneder, efter at Du har opdaget fejlen, anses altid at være indleveret rettidigt. Du har 3 års reklamationsret på varer indkøbt på Webstedet.

9.3
Hanne Galschiøt står for returfragten for godkendte reklamationer.

9.4
Når en reklameret vare returneres, og reklamationen godkendes, kompenserer Hanne Galschiøt dig i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.
Hanne Galschiøt bestræber sig på, at dette kan ske indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor Hanne Galschiøt modtog reklamationen, men det kan tage længere tid afhængigt af varens art.
Hanne Galschiøt forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at varen ikke er fejlbehæftet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

10. LINKS
Hanne Galschiøt kan linke til andre websteder udenfor Hanne Galschiøts kontrol, og websteder udenfor Hanne Galschiøts kontrol kan linke til Webstedet.
Selv om Hanne Galschiøt forsøger at sikre, at Hanne Galschiøt kun linker til websteder, som deler Hanne Galschiøts personoplysnings- og sikkerhedsbestemmelser i henhold til Integritetspolitikken, er Hanne Galschiøt ikke ansvarlig for beskyttelse eller fortroligholdelse af informationer, som Du afgiver på andre websteder. Du bør iagttage forsigtighed og læse personoplysningsbestemmelserne for det aktuelle websted.

11. FORCE MAJEURE
Hanne Galschiøt er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, som ligger udenfor Hanne Galschiøts kontrol såsom eksempelvis almindelig arbejdskonflikt, krig, ekstreme vejrforhold, ildebrand, lynnedslag, terroristangreb, ændret myndighedsbestemmelse, tekniske problemer, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation samt fejl eller forsinkelse i tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder, som er angivet her. Disse omstændigheder skal udgøre ansvarsfritagelsesgrunde, som medfører fritagelse fra erstatningsansvar og andre følgevirkninger. Hvis en sådan situation skulle opstå, informerer Hanne Galschiøt dig dels på starttidspunktet og dels på sluttidspunktet for den aktuelle situation. Har omstændighederne varet længere end to måneder, har både Du og Hanne Galschiøt ret til at hæve købet med umiddelbar virkning.

12. ÆNDRINGER AF BETINGELSERNE
Hanne Galschiøt forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Betingelser. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Webstedet), alternativt 30 dage efter, at Hanne Galschiøt har informeret dig om ændringerne. Hanne Galschiøt anbefaler dog, at Du regelmæssigt holder dig opdateret på Webstedet for at blive varslet om eventuelle ændringer af Betingelserne.

13. UGYLDIGHED
Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsorgan skulle vurdere, at nogen bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse og alle øvrige bestemmelser være gældende og være eksigible i den udstrækning, som gældende lov tillader. De bestemmelser, som erklæres ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevante juridiske vejledninger og råd.

14. LOVVALG OG TVISTER
14.1
Tvister skal i første instans løses efter fælles overenskomst efter diskussion med Hanne Galschiøts kundeservice.

14.2
Hvis en tvist ikke kan løses efter fælles overenskomst med Hanne Galschiøts kundetjeneste, kan Du også indgive et klagemål direkte online via EU-kommissionens platform for mægling i tvister, som Du finder via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Indgiver du et klagemål via denne platform videresendes dit ærinde automatisk til det rette nationalt ansvarlige tvistløsningsorgan.
Dette tvistløsningsorgan tager derefter kontakt til os og forsøget at løse tvisten uden at involvere domstolene.
Ved en eventuel tvist følger Hanne Galschiøt beslutninger truffet af ARN eller tilsvarende tvistløsningsorgan.

14.3
Tvist vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse Betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lov og afgøres jævnfør punkt 13.2 ovenfor eller i sidste instans af en almindelig domstol.

________________________________________
Disse Betingelser er senest opdateret af Hanne Galschiøt 26-09-2021